Yönetici ve Lider Koçluğunda Ustalık Serisi

Program 2023 yılında hibrit olarak ve 2 Modül şeklinde sunulmaktadır.

Toplam ICF CEU: 32.50 Saat (20.75 Core Competency, 11.75 Self Development)

1. Modül: 6 – 7 Mayıs 2023 (Online)
2. Modül: 25 Mayıs (Yüz yüze) 26 – 27 Mayıs (Online)

Bu seneki Yönetici ve Lider Koçluğunda Ustalık programını 2 modül halinde ve hibrit (online ve yüz yüze) yapıyor olacağız. Bugüne kadar yüzlerce kişinin tamamladığı ve ülkemizin en deneyimli koçlarından Dost Can Deniz MCC’nin 21 yıl ve 10,000 saatlik deneyiminden damıtılan bu program şu sorulara yanıt arıyor:

 • Bir şirket, STK veya kamu kuruluşu gibi herhangi bir sistemde teorinin ve süslü liderlik teorilerinin ötesinde gerçekten neler olur? Kurumsal dinamikler, ilişkiler nasıl ve neden çalışır? Neden The Office, Dilbert, vs gibi kurum hicivleri bizi damardan yakalıyor?
 • Bir lider bu tip sistemlerde iyi niyetli bir değişim çabasına girince ne olur? Bu değişimler neden gerçekleşmez ve nasıl gerçekleşebilir? Liderleri kendi içlerinden ve dışarıdan gelen etkiler nasıl durdurmaya çalışır ve liderler bunlarla gerçekten nasıl başa çıkabilir?
 • Bir koç olarak bu organizasyonlara ve liderlerine gerçekten nasıl destek olabiliriz? Bu desteği verebilmek için ne bilmemiz, nasıl koçluk yapmamız lazım? Biz kendimizi benzer tuzaklardan nasıl koruyabiliriz?

Bu soruların ışığında eğitimimizi birbiri üzerine inşa olan ancak ayrı ayrı kayıt olabileceğiniz 2 parça, 2 modül olarak tasarladık:

#1. İnsanların Kendi Önlerinden Çekilmelerine Destek Olmak (Çevrimiçi)

#2. Organizasyonların Göz Önündeki Saklı Doğası ve Uygulama Laboratuarı (Yüz yüze ve çevrimiçi)

Bu programda İlk modülümüz 6 – 7 Mayıs tarihinde online gerçekleşecek ve birlikte liderlere ve yöneticilere koçluk yaparken onların içinde bulunduğu sistemi, durumu ve bağlamı, karşılaştıkları zorlukları ve fırsatları bizim ve onların daha iyi görmelerine ve anlamalarına destek olacak bakış açılarını koçluk alet çantamıza eklemek üzerine çalışacağız. Bu eğitim genel katılıma açık, çünkü sadece kurumlarda değil, aynı zamanda kendi yaşamının liderliğini ele almaya çalışan her bir kişinin de uğraşmak durumunda kaldığı bazı konuları birlikte inceleyeceğiz.

25 – 26 – 27 Mayıs’ta ise tamamen uygulamaya yönelik olarak çalışacağız. 25 Mayıs’ta yüz yüze buluşacağız ve bir “Organizasyon Oyunu” sayesinde birinci modülde kavramsal olarak yaklaştığımız konuların nasıl ete kemiğe büründüğünü bizzat deneyimleyeceğiz. Şimdiye kadar katılan hemen herkesin “çok göz açıcı” olarak değerlendirdiği bu deneyimin kurumsal alanda çalışan liderler ve koçları için bir yandan da şifalandırıcı bir tarafı var. 26 – 27 Mayıs ise tüm öğrendiklerimizi ve fark ettiklerimizi kendi koçluk yaklaşımlarımızla harmanlayacağız ve bir lidere etkin bir biçimde koçluk yapmak için bunları nasıl kullanabileceğimizi bir “practicum – uygulama laboratuarı” formatında inceleyecek, bireysel geri bildirim alacak, vakalar üzerinde tartışacak, hep beraber öğrenecek ve genişleyeceğiz. Bu modül daha çok koçlara, yöneticilere ve liderlere yönelik.

Aşağıda bu iki modülle ilgili detayları bilgileri ve kayıt linklerini bulacaksınız.

Programın geneli ile ilgili daha detaylı bilgiye bu sayfanın daha altında ulaşabilirsiniz.

6 – 7 Mayıs 10:00 – 17:30 | Yönetici ve Lider Koçluğunda Ustalık Serisi #1

İnsanların Kendi Önlerinden Çekilmelerine Destek olmak

Organizasyonları ve Liderliğin Tuzaklarını Anlamak

Toplam 13 Saat CCEU
Core competency 7 saat, RD 6 saat 

2 günlük çevrimiçi olarak sunulacak serinin bu ilk eğitimi, genel katılıma açık.

Bu çalışma, birer lider, yönetici, koç, hatta anne baba, veya toplumun bir ferdi olarak etkinliğimizi arttırabilmek için bakış açımızı ve anlayışımızı nasıl geliştirebileceğimizi araştıracağımız bir çalışma. Bu çalışmada aynı zamanda bir koç olarak nasıl başkalarına da aynısını yapmaları için destek olabileceğimizle ilgili yaklaşım ve modelleri de tartışacağız. Bu eğitimde MareFidelis’te bize kılavuzluk yapan Liderlik ve Lider Koçluğu Modelinin temellerini öğreneceğiz.

Harvard Eğitim Fakültesinin en ünlü ve etkili kürsü başkanlarından Robert Kegan, “insan değişim yaratmak istiyorsa iki temel soruyu derinden ve dürüstçe yanıtlamak zorundadır” diyor:

 1. Ben gerçekten ne istiyorum, ne yaratmak, nereye, hangi gelecek resmine doğru ilerlemek istiyorum?
 2. Buna ulaşmama ben kendim nasıl engel olacağım?

Deneyimimiz her alanda olduğu gibi liderlikte de bu iki sorunun etkinliğin ana anahtarı olduğunu gösteriyor. Bu çalışmada, MareFidelis Yönetici ve Lider Koçluğu yaklaşımının temellerini öğrenmeye başlayacağız. Bu ilk çalışmada

 • Danışanlarımızın, çalışanlarımızın, sevdiklerimizin (ve bizim) kendi içlerinde nerede, nasıl takıldıklarını, içinde bulundukları durumla ve bu durum içinde kendileri ile ilgili nasıl tipik yanlış anlamalar içine düşebildiklerini, ve bu yanlış anlama veya çerçevelemelerle kendi önlerinde nasıl engel hale gelebildiklerini,
 • Bu yanlış anlamaların liderlik kapasitelerine ve yarattıkları sonuçlara nasıl etki edebildiğini,
 • Bu durumdan özgürleşebilmek için hem bireylerin neler yapabileceklerini ve biz koçların onlara nasıl destek olabileceğimizi araştıracağız.

Bu çalışmada danışanlarımızın içinde bulundukları durumu ve nerede takıldıklarını doğru teşhis edebilecek modelleri ve bu takıldıkları yere farkındalık getirebilmeleri ve buradan hareket edebilmeleri için gerekli koçluk yaklaşım ve müdahale tekniklerini öğreneceğiz.

Bu eğitimde sunacağımız modeller yönetici ve lider koçluğunda karşımıza sık sık çıkan gerekli yerlerde liderlik sorumluluğunu alamamak, delege edememek, çatışmadan kaçmak, geri bildirim verememek veya alamamak gibi bazı problemlerin aslında çok daha derinde, bazen kolektif bilinçaltımızda, bazen de biyolojik evrimimizde yatan kaynaklarını ve nedenlerini araştıracağız. Bu eğitim bu engelleri hem bizim hem de danışanlarımızın aşmalarını destekleyecek bir metodoloji de sunacak bize.

Bu programın katılım ücreti 5,500 TL + KDV’dir.

21 Nisan tarihine kadar erken ödeme indirimi ile 5,100 TL + KDV’dir.

Gestalt Coaching Program ve Koçlukta Duygularla Çalışmak programı mezunlarına %5 indirim uygulanmaktadır. Bunun için lütfen seda@marefidelis.com adresine yazınız.

Programa kredi kartınızla kayıt olmak için aşağıdaki düğmeyi tıklayabilirsiniz. Banka havalesi ile kayıt olmak için seda@marefidelis.com adresinden veya 0(530)935 9315 nolu telefondan bize ulaşınız.

1. Modüle Kayıt Olun

25 – 27 Mayıs 2023 | Yönetici ve Lider Koçluğunda Ustalık Serisi #2

Organizasyonların Göz Önündeki Saklı Doğası + Practicum

3 günlük uygulama laboratuarı: 25 Mayıs Yüzyüze / 26 – 27 Mayıs Online

Toplam 19.5 Saat CCEU
Core competency 13.75 saat, RD 5.75 saat

Serimizin ikinci eğitimi sadece birinci modülü tamamlayanlara açık, ve katılımcı sayısı sınırlıdır.

“Eğer bir şey hakkında deneyimin yoksa, hiç bir kelime yeterli değildir. Eğer deneyimin varsa hiç bir kelimeye gerek yoktur.”

– Timothy Leary

İlk eğitimimizde, liderliğin doğasından ve liderlerin kendi kendilerine engel olan içsel eğilimlerinden bahsetmiştik.

İkinci eğitim ise tüm bu anlatılanların ete kemiğe büründüğü, teoriden uygulamaya geçtiği, ve bu dinamiklerle koçluk içinde nasıl çalışabileceğimizi araştırdığımız ve etkin birer lider koçu olabilmemizin önündeki kendi içsel engellerimizi doğrudan gördüğümüz bir öğrenme deneyimi olacak.

Bu eğitimde iki şey yapacağız:

 1. İlk gün birlikte çok etkili ve dinamik bir “Organizasyon Oyunu” oynayacağız ve gerçekten insanları tepeler, ortalar, altlar olarak, güçün asimetrik dağıldığı bir sisteme koyunca kaçınılmaz olarak içinde düştükleri tuzakları bizzat deneyimleyeceğiz. Şimdiye kadar içinden geçen yüzlerce lider ve koçun katıldığı bu deneyim hakkında bir katılımcının da belirttiği gibi “aslında insanların yaşadıkları problemler hakkında gözlerimizi fal taşı gibi” açacak ve sonunda neden kurumlarda insanların bu kadar zor hizalandığını, değişim yaratmak için çalışmanın neden bu kadar zor ve neden bu kadar da elzem olduğunu anlayacağız.
 2. İkinci ve üçüncü günlerde ise 1. günün ve tüm 1. modülün öğrenimlerini bir araya getireceğiz, ve küçük gruplar halinde ve Dost Can Deniz ve MareFidelis’in neredeyse hepsi MCC olan eğitmenlerinin gözetiminde bir practicum – uygulama laboratuarı yapacağız. Bu 2 gün boyunca herkes en az bir kere koç olacak ve bir başka katılımcının getirdiği bir vaka üzerinden kendisine koçluk yapacak. Bu vakaların mutlaka sistemsel (bireysel yerine) boyutu olmasını sağlayacağız ki öğrendiklerimizi hayata geçirmeyi deneyebilelim. Bu vakalar ve yaptığınız koçluk hakkında eğitmenlerden hem geri bildirim alacak, hem de böyle bir vakaya nasıl yaklaşılabileceği hakkında birlikte tartışabileceksiniz.

Daha önceki gruplarımızda bu çalışma öğrenmenin hayata geçmeye başladığı, teorik olarak duyduğumuz bir çok cümlenin aslında ne anlama geldiğini (örneğin: davranışın %80’i içinde bulunulan bağlam tarafından belirlenir) bir öğrenme deneyimi olarak nitelenmişti.

Bu modülde özellikle aşağıdaki sorulara yanıt bulmaya çalışacağız:

 • Kurumlar ve kurumsal sistemler gerçekten nasıl çalışır? Kurumun hiyerarşik yapısının oluşturduğu ancak çoğu zaman bireye ait sorunlarmış gibi görülen durumlar nelerdir? Bir koç olarak bunlara ne kadar hakim olmam lazım?
 • Kurumsal yapı içinde liderlik ve yöneticilik aslında ne demek? Kurumun içindeki kişiler, özellikle de belli bir değişime liderlik yapmaya kalktıklarında ne tip durumlarla karşılaşıyorlar? Bu liderlerin genellikle karşılaştıkları zorluklar neler?
 • Benim kendi koçluk stilim ve modelim bu ihtiyaç ve zorluklara sahip bir lidere destek olurken ne zaman işe yarıyor? Ne zaman işe yaramıyor? Koçluk modelimi ve yetkinliğimi nasıl zenginleştirmem lazım?

Bu modül ayrıca temel Liderlik Teorimizi de pekiştireceğimiz ve bu teoriyi koçluğumuza nasıl uygulayabileceğimizi derinleştireceğimiz alanı bize verecek. Bu ise kritik değişim süreçlerini yöneten ve bir yandan da birer lider olarak kendilerini geliştirmeye çalışan danışanlarımız için önemli olacak.

Bu modül için katılım 24 kişi ile sınırlıdır. Grup dolduğunda kayıtlara kapanacaktır.

Bu programın katılım ücreti 9,500 TL + KDV’dir.

9 Mayıs tarihine kadar erken ödeme indirimi ile 8,900 TL + KDV’dir.

Gestalt Coaching Program ve Koçlukta Duygularla Çalışmak mezunlarına %5 indirim uygulanmaktadır. Bunun için lütfen seda@marefidelis.com adresine yazınız.

Programa kredi kartınızla kayıt olmak için aşağıdaki düğmeyi tıklayabilirsiniz. Banka havalesi ile kayıt olmak için seda@marefidelis.com adresinden veya 0(530)935 9315 nolu telefondan bize ulaşınız.

2. Modüle Kayıt Olun

Bu Programdan Ne alacaksınız?

 • MareFidelis Lider Koçluğu Modeli: Dost Can Deniz ve diğer MareFidelis koçlarından alanda işe yararlılığı test edilmiş yaklaşım, teori, araç ve uygulamalar,

 • Yoğun deneyimsel ve vaka çalışması temelli öğrenme: Organizasyon simülasyonu, liderlik uygulamaları ve koçluk uygulamaları,

 • MCC – PCC seviyesinde ICF ünvanlı Gestalt Coaching Program eğitmenlerinden geri bildirim fırsatları,

 •  Kendi koçluk veya liderlik vakalarınız üzerinde çalışma, analiz etme, ve geri bildirim/süpervizyon alma fırsatı,

 • Kurumsal sistemler, liderlik ve koçluk üzerine vaka çalışmaları.

Neden Bu Program?

Bize temel koçluk eğitimimizde öğretilen “benim konunun uzmanı olmama gerek yok, ben koçum, benim işim danışanımın içinde zaten saklı fakat uykuda olan bilgeliğini açığa çıkarmak, bunun için de sadece güçlü sorularımı sorarım” tutumu, her ne kadar yüzde yüz doğru olsa da, bir risk içeriyor: O güçlü soruları sorabilmek için çok gerekli olan “kurumları ve liderlerini anlamak” donanımını sanki önemsizmiş gibi gösterme riski…


Eğer danışanımın içinde bulunduğu bağlamı (context) ve üzerindeki baskı/etkileri anlamıyorsam, danışanıma sormam gereken güçlü soruları nasıl bulacağım?

21. yüzyıl kurumlarını, organizasyonlarını bir düşünün. Bu kurumlar, hepimizin düşündüğünden veya algılabildiğinden daha karmaşık değiller mi sizce de?

Bu karmaşık 21. yüzyıl organizasyonlarına ve bunların liderlerine koçluk yapmaya başlamak icin “organizasyonlardan ve bunların içinde liderlik yapmaktan anlamama gerek yok, ben sadece soru sorarım” diye konuya girmek hiç de iyi bir baslangıç gibi, birer koç olarak şapkamızı asmak icin hiç de iyi bir askıymış gibi gözükmüyor, ne dersiniz?

Bizce kurumlara ve liderlerine destek olmak üzere yola çıkan herkes öncelikle şu önermeyi zihnine kazımalı:

“Hiç kimse, özellikle de bir kurumsal sistemde çalışan kişi ve davranışı, içinde bulunduğu sistemden ve sistemin etkilerinden bağımsız olarak düşünülemez, değerlendirilemez ve onu değiştirmek veya geliştirmek üzere müdahale edilemez.”

Çünkü davranışın yüzde sekseni, içinde bulunulan ortam, bağlam tarafından belirlenir.

— Temel Sistem Yaklaşımı Önermelerinden…

Üç modülden oluşan bu online uygulamalı atölye
işte bu %80 üzerine.

Şaşırtıcı sayıda koç, sahip oldukları deneyimden bağımsız olarak kurumsal alanda koçluk yaparken bu gerçeği göz ardı edebiliyor, danışanına destek olmaya çalışırken onun üzerindeki çevresel baskıları ve üzerinde çalışılan davranışları oluşturan dinamikleri hesaba katmadan ilerleyebiliyor.

Ve bu çok “normal”. Biz insanlar sistemleri anlamak, birbirini besleyen karmaşık etkileşim ağlarını görmek üzere eğitilmedik. Bu konuda okumuş, hatta eğitim görmüş olsak bile, sistemleri içlerinden görmeyi öğrenmedik. Biz koçlar dahil… Biz liderler dahil…

İşte bu yüzden, ancak basit, etki → sonuç anlayışının ötesine geçen ve sistemleri, bağlamları (context) görmeyi öğrenmiş bir koç, danışanına da bunu öğretebilir. Bu sayede danışanı olan liderlere verebileceği en büyük hediyeyi verebilir.

Bu programı, işte bu amaçla, kurumsal alanda koçluk yapan ve yapmak niyetinde olan kişilerle, kendi kurumlarındaki değişime içeriden bir koç olarak destek olmak isteyen liderlerin ihtiyaçlarını düşünerek tasarladık.

Bu atölyede üç alanda çalışacak, öğrenecek ve yeni araçlar edineceğiz:

 • Kurumları, kurumların nasıl çalıştığını, hiyerarşik sistem dinamiklerini tanımak ve anlamak,
 • Bu sistemsel alan içinde teorilerin ve idealize tanımların ötesindeki gerçek liderliği, liderlerin üzerlerindeki etkileri ve karşılaştıkları zorlukları, düştükleri tuzakları anlamak,
 • Bu liderlere, kurumsal alanda etkin olarak ilerleyebilmek için nasıl koçluk yapılması gerektiğini anlamak.

Bu Program Kimler İçin?

Bu program deneyimli ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen koçlar kadar, kurumsal alanda koçluğa yeni başlamış kişilerin ihtiyaçlarını karşılamayı da amaçlıyor:

 • Özellikle tepe yönetici ve lider koçluğunda kendilerini daha da geliştirmek isteyen koçlar,
 • Temel koçluk becerileri eğitimini tamamlamış ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen koçlar,
 • Kurumsal sistemleri ve bu sistemlerde liderliği daha iyi anlamak isteyen kişiler,
 • Kendi içinde bulundukları sistemlerde değişime katalizör olmak için bir koç rolünü nasıl oynayabileceklerini araştırmak isteyen liderler.

 

Bu program büyük oranda deneyimsel. Ancak ciddi bir teorik altyapıya dayanıyor. Yaklaşımımızın dayandığı temeller şunlar:

 • Gestalt Organization and System Development Methodology.

 • Power + Systems – Organizational & Systemic Power Dynamics.

 • Organization Theory and Organizational Behavior Theory.

 • Complex Adaptive Systems

 • Adaptive Leadership Theory

 • Spiral Dynamics, Development Theories.

 • AQAL – Integral Approach.

 • Neuroscience of change and coaching.

 • Somatic Awareness and Experiencing.

 • Systemic and Organizational Constellations

1. Modüle kayıt olun

Kayıt olmaya hazır mısınız?

Programımızın ilk modülüne yandaki düğmeye tıklayarak kayıt olabilirsiniz.

1. Modüle kayıt olun