Yaklaşımımız2017-05-26T16:56:38+03:00

Aşağıda, koçluk ve danışmanlık yaparken bize kılavuzluk yapan yaklaşım, görüş ve gözlemlerimizi paylaşıyoruz. Başlıkların üzerine tıklayarak yazıların tamamına ulaşabilirsiniz.

MareFidelis Koçluk Yaklaşımı

Sistemlerdeki insan deneyimini bir kaç önerme ile özetleyebiliriz: Kurumlar, insan sistemleri karmaşıktır. Her parça diğerini etkiler, tüm parçalar birbirleri ile belli bir dengededirler, ve birine müdahale ettiğimizde tümü değişir. İnsanlar bu sistemlerde tahmin edilebilir hatalara ve tuzaklara düşerler. Herhangi bir parçayı, olguyu, davranışı kendi başına, onu yaratan ve onun etkilediği diğer parçalardan, olgulardan ve davranışlardan ayrı düşünme eğilimindedirler. Bu nedenle [...]

By |22 September 2014|Categories: Yaklaşımımız|0 Comments

Değişim ve gelişme üzerine…

MareFidelis'te koçluk yaparken, değişim ve gelişim hakkındaki aşağıdaki görüş ve gözlemler bize kılavuzluk yapar: Eğer herhangi bir anda, geçmişten getirdiğim ve üzerinde düşünmediğim alışkanlık, şartlanma, inanç ve birikimlerin, içinde bulunduğum o anki dış koşullarla nasıl etkileştiğini fark edemezsem, bu şartlanma ve koşulların esiri olan bir otomattan başka bir şey olamam. Böyle bir durumda, seçim yapmaktan ve özgür iradeden de [...]

By |11 July 2014|Categories: Yaklaşımımız|0 Comments

Kurumlar ve Liderlik Üzerine…

MareFidelis'te kurumlara ve liderlerine destek olurken, şu düşünceler bize kılavuzluk yapar: Bir şirket, takım veya herhangi bir insan topluluğuna liderlik etmek için en önemli şey, o şirketi, takımı veya topluluğu tüm iç ve dış koşullarıyla doğru değerlendirebilmektir. Anlamadığınız ve tanımadığınız bir şeye liderlik edemez, onu yönetemezsiniz. Başarılı olan liderlerin hiçbiri başarılarını sadece teknik becerileri ve uzmanlıklarına bağlayamazlar. İnsan topluluklarına liderlik [...]

By |11 July 2014|Categories: Yaklaşımımız|0 Comments

Başarı ve mutluluk üzerine…

MareFidelis'te hizmet verirken, şu düşünceler bize kılavuzluk yapar: Hepimizin yaşamda tek amacı var aslında: Mutlu olmak. Kimse bir şeyi mutsuz olmak amacı ile yapmıyor. Çoğumuz bu mutluluğu ve başarıyı, başkalarının koyduğu tanımlarda arıyoruz. Anne babalarımızın, öğretmenlerimizin, din büyüklerimizin, liderlerimizin, uzmanların, reklamcıların, propagandacıların, bilim adamlarının, felsefecilerin ve genel olarak toplumun iki dudağı arasında arıyoruz bu mutluluğu. Ancak bu kişi ve otoriteler [...]

By |11 July 2014|Categories: Yaklaşımımız|0 Comments

Yaşam ve varolma deneyimi üzerine…

Ve gelelim motto'muzda da vurguladığımız "yaşam, yetenek ve lutüflarımızın bir kutlaması olarak yaşanmalı" sözüne... Burada biraz daha derinden ve felsefi gitmemiz gerekiyor, o açıdan sürç i lisan edersek affola. Bu söz ne demek? Bir kutlama olarak yaşamak ne demek? Nasıl bir kutlama olarak yaşanır? Bu soruları sorduğumuzda aklımıza gelenler, içimize doğanlar şunlar: [checklist icon="fa-leaf" circle="yes" size="small" class="" id=""] [li_item icon="" iconcolor="" [...]

By |10 July 2014|Categories: Yaklaşımımız|0 Comments