“Liderliğe maratona hazırlanır gibi hazırlanılması gerektiğini düşünüyorum. İşte bu yüzden son 1 yıl içinde Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı, Direktör olan herkesin katılması gereken bir eğitim.”
Ahmet Akın, Kurucu Ortak ve Ajans Başkanı

Gerçekten etkin bir lider olmak için neyi bilmem, neyi yapmam, neyi geliştirmem lazım?

 • Üst/orta kademede yöneticilik yaptığım kurumda ve takımımda kalıcı, etkin ve anlamlı değişim nasıl yaratabilirim?
 • Hem kendim hem de benimle birlikte çalışan ve yürüyen diğerleri için gerçekten doğru, faydalı ve anlamlı bulduğumuz bir yönde ilerleyen bir takım, şirket, kurum veya toplum nasıl yaratılması için harekete geçebilirim?
 • Kendilerinden sorumlu olduğum insanların zor ancak önemli konularla yüzleşerek bizim için mümkün olan gelecek resimlerine doğru ilerlemelerine nasıl liderlik yapabilirim?
 • Bu tip bir değişime liderlik yaparken neye dikkat etmem, neleri hesaba katmam ve nasıl ilerlemem gerekir? Bunları yaparken ne bekleyebilirim?

Ülkemizin en deneyimli yönetici koçlarından Dost Can Deniz’in 15 yıllık deneyimiyle kurgulanan bu eğitim, yukarıdaki sorulara yanıt vermek, ve kurumlarda tepe ve orta düzey yöneticilik yapan kişilerin içinde bulundukları organizasyon, bağlam ve durumları daha iyi anlamalarına, bu durumlarda etkin liderliği nasıl gösterebileceklerini araştırmalarına ve bunun önündeki içsel ve dışsal engellerini aşmak için stratejiler geliştirmelerine destek olmak üzere tasarlandı.

Daha Fazla Bilgi ve Kayıt İçin: 0(212)325 98 50 veya seda@marefidelis.com

Neden Bu Eğitim?

Yirmi birinci yüzyıl kurumları, doğaları gereği çok karmaşıklar.

 • Hem bu kurumların karmaşık organizasyonel çerçeveleri,

 • hem kurumun içinde yer aldığı ekonomik, ticari, sosyal ve politik bağlamların gitgide karmaşıklaşması,

 • hem de kurumların içinde çalışan ve yaşayan son yüzyıl insanlarının gitgide zorlaşan psikolojik ve motivasyonel yapıları, bu kurumlarda başarılı bir şekilde liderlik yapmayı zorlaştırıyor.

Ancak ne ailemiz, ne okullarımız, ne kariyerimizin önceki adımları, ne de aldığımız ve liderin sahip olması gereken özelliklere odaklanan diğer liderlik eğitimleri bizi bu kadar karmaşık bir ortam ve kurumda liderlik yapmak ve insanların ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere hazırlamadı.

Bu eğitim, işte bu açığı kapatmaya destek olma amacı ile tasarlandı.

Bu Eğitim Ne Sunuyor?

Bu son derece deneyimsel ve uygulama odaklı çalışma, liderlerin kurumlardaki görevlerini en iyi şekilde yerine getirebilmelerini desteklemeleri için en kritik üç temel alanda gelişimi amaçlar:

 1. Liderlere;

  • içinde çalıştıkları kurumları ve içinde olanları daha iyi tanımaları, anlamaları ve adlandırabilmeleri,

  • olaylar ve olgular arasındaki neden sonuç ilişkilerini daha etkin biçimde gözlemleyebilmeleri,

  • ve olguların kısa, orta ve uzun vadeli sonuçlarını daha iyi anlayabilmeleri için organizasyonel dinamikler hakkında gerekli çerçeveler, farkındalık ve diagnostik araçlar sunmak,

 2. Liderlerin bu anlayışlarına dayanan daha etkin ve uzun vadede kalıcı sonuçlar yaratacak şekilde liderlik yapabilmeleri için gerekli farkındalık ve müdahale tekniklerini kazandırmak,

 3. Liderlerin bu şekilde bir anlayış geliştirmelerinin ve liderlik müdahaleleri tasarlamalarının önünde engel olabilecek kendi zihinsel ve duygusal engellerini fark ederek bunları aşmak için stratejiler oluşturmalarına destek olmak.

Bu Eğitimin Yapısı Nasıl?

Bu çalışma tamamen deneyimsel ve uygulamaya yöneliktir. Bu çalışma içerisinde katılımcılar;

 • Bir organizasyon simülasyonu içerisinde çeşitli hiyerarşik pozisyonların üzerindeki sistemik baskıları, bu pozisyonlar arasındaki tahmin edilebilir gerilimleri ve bunun organizasyonel sonuçlarını deneyimleyerek inceleyecekler, ve bunun kendi organizasyonlarındaki yansımalarını araştıracaklar,

 • Eğitimde edindikleri becerileri, eğitmenlerin sunacağı gerçek liderlik vakaları üzerinde kullanarak bu kavramları gerçek hayatta uygulayabilmek üzere deneyim kazanacaklar,

 • Kendi liderlik vakaları üzerinde düşünecek, tartışacak ve bu vakalardan birlikte öğrenecekler,

 • İçinde bulundukları liderlik durumları ile ilgili bu çalışmada ortaya konan yaklaşımları kullanarak eylem planları yaratacaklar.

Bu program:

 • 4 günlük bir çalışmadır.

 • Eğitim dili Türkçedir.

 • Program içindeki simülasyon çalışmaları nedeni ile minimum 16, maksimum 24 kişi ile gerçekleştirilebilmektedir.

 • Program saatleri 9:00 – 18:30’dur.

Bu Eğitim Kimler İçin?

Şirketlerin tepe ve orta kademe yöneticileri, STK ve kamu kurumu yöneticileri, fark yaratmak isteyen politikacılar, karmaşık sistemleri ve sistemlerde fark yaratan liderliği öğrenmek isteyen kişiler.

Not: Toplumsal sorumluluk üstlenen STK liderlerine yönelik kısıtlı sayıda burs sunulmaktadır. Detaylı bilgi için bizimle temasa geçiniz.

Bu program büyük oranda deneyimsel. Ancak ciddi bir teorik altyapıya dayanıyor. Yaklaşımımızın dayandığı temeller şunlar:

 • Gestalt Organization and System Development Methodology.

 • Power + Systems – Organizational & Systemic Power Dynamics.

 • Organization Theory and Organizational Behavior Theory.

 • Complex Adaptive Systems

 • Adaptive Leadership Theory

 • Spiral Dynamics, Development Theories.

 • AQAL – Integral Approach.

 • Neuroscience of change and coaching.

 • Somatic Awareness and Experiencing.

 • Systemic and Organizational Constellations.

Lojistik Bilgiler

Program tarihleri ve yeri: 5 – 8 Mayıs 2017, BÜMED.

Program ücreti: 990 Euro + KDV

Erken kayıt (1 Nisan 2017’ye kadar): 900 Euro + KDV

Toplumsal sorumluluk üstlenen STK yöneticileri için sınırlı sayıda burs imkanı vardır. Detaylar ve başvuru için bize ulaşınız.

Programa Başvurun

Daha Fazla Bilgi ve Kayıt İçin

Programla ilgili daha fazla bilgi ve ön kayıt için +90(212)325 98 50'yi arayınız veya yandaki tuşu tıklayınız.
Programa Başvurun