MareFidelis’te kurumlara ve liderlerine destek olurken, şu düşünceler bize kılavuzluk yapar:

  • Bir şirket, takım veya herhangi bir insan topluluğuna liderlik etmek için en önemli şey, o şirketi, takımı veya topluluğu tüm iç ve dış koşullarıyla doğru değerlendirebilmektir. Anlamadığınız ve tanımadığınız bir şeye liderlik edemez, onu yönetemezsiniz.
  • Başarılı olan liderlerin hiçbiri başarılarını sadece teknik becerileri ve uzmanlıklarına bağlayamazlar. İnsan topluluklarına liderlik eden kişiler, ancak bu insanları ortak amaçlar etrafında toparlayabildikleri ve onların düşünüş ve davranışlarını bu hedefe ulaşmak için adapte etmelerini destekleyip harekete geçirebildikleri ölçüde başarılı olurlar.
  • Ancak bunu yapabilmek, organizasyonları ve organizasyonlar içindeki insan davranışlarını doğru anlayabilmekle mümkün olur. Kurumlar kompleks, iç ve dış ortamları ile bir çok unsurun denge sağlamaya çalıştığı yapılardır ve herhangi parçayı etkilemek için yaptığımız eylemler, çoğu zaman birbiri ile bağlantılı bir çok farklı zinciri harekete geçirecektir.Bu nedenle bir çok iyi niyetli çaba, kurumsal yapı içinde başarısız, hatta yıkıcı hale gelebilir.
  • Etkin lider, hem bu ilişkiler zincirini göz önünde tutan, hem de ne kadar uğraşırsa uğraşsın bu durumu hiç bir zaman tam olarak veya kalıcı olarak kontrol altına alamayacağını bilen kişidir, bunun yerine her kararını, etkileşimini ve bunların sonucunda oluşan durum ve olguları, kendisinden öğrenilecek, ve yeni duruma uygun yeni kararlar alınacak birer deney olarak görür. Etkin lider, sistemlerin öğretmeni ve yöneteni olduğu kadar, hatta belki daha da çok, sistemin öğrencisidir.
  • Sistemler her ne kadar karmaşık olsa da, içindeki insanlar durum ve olgulara tahmin edilebilir tepkiler verirler. İnsanlar organizasyonun hangi kademesinde olduklarına göre, benzer baskılara benzer tepkiler verirler ve benzer insan problemleri yaratırlar. O açıdan karşılaşılan durumlar çoğu zaman kişiselden çok sistemik olabilir. Etkili liderler, hem kendi üzerlerindeki, hem de sistemlerindeki diğer insanlar üzerindeki baskıları bu ışıkta, kişisel ve ilişkisel problemlerle sistemsel problemleri birbirinden ayırarak gözlemler ve yönetirler.
  • Bu açıdan baktığımızda liderlerin istenen performasını gösterememesinde teknik yetersizlik, bilgi, beceri, vs.’den çok “sistem körlüğü” diye adlandırabileceğimiz bir neden etkili olmaktadır. Ancak içinde bulunduğu yapının, bu yapı içerisindeki insanların ve en başta da kendisinin nasıl çalıştığı konusunda farkındalığı olmayan kişiler, liderlik kariyerlerinde problem yaşayabilmektedir. Bu durum, özellikle kişilerin aslında sistemsel ve durumsal olan bazı konuları kişiselleştirmesi, yansıtma yaparak kişileri, grupları, ve bazen kendini suçlaması, polarize olması, başkalarını veya kendisini yetersiz görmesi ile sonuçlanmaktadır. Bu da liderin bir kontrol ihtiyaç ve yanılgısına düşüp, etkin liderlik davranış ve çözümlerine ulaşılamamasına neden olabilir.
  • Son dönemde içinde yaşadığımız ticari, örgütsel, ekonomik ve sosyal durumu, askerlikten ödünç alınan bir model en iyi özetliyor: VUCA – Volatility (volalitile), Uncertainty (Belirsizlik), Complexity (Karmaşıklık), Ambiguity (Tanımlanamazlık). Özel harekatlardaki karşılaşılan durumları tanımlamak için kullanılan bu dört kelime, kurumsal alandaki liderlerin gündelik gerçekliği olmuş durumda. Bu durumun getirdiği yoğun duygusal ve zihinsel baskının altında yukarıda tanımladığımız gibi bir liderlik sergilemek için liderlerin kendi içlerinden gelen refleksleri, dürtüleri, endişeleri ve arzuları çok etkili bir şekilde yönetmeyi, hem kendilerine, hem de dışarıya karşı çok net bir liderlik duruşu geliştirmeleri elzem hale geliyor. Liderlik prezansı diyebileceğimiz bu duruş, kendini derinden tanımaya dayanıyor, ve etkili liderliğin olmazsa olmazlarından, diğer parçaların üzerinde yükseldiği temel.
  • Bu liderlik prezansının en önemli bileşenleri, ve onu oluşturan yüzleri ise MareFidelis yaklaşımının temelinde bulunuyor: Güçlü bir beden, açık bir kalp, berrak bir zihin, ve sonucunda entegre olmuş, bütünsel bir prezans. Bu modelle ilgili yazımıza buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.