3 Günlük Yaşantısal Grup Çalışması

BÜMED, 30 Mart – 1 Nisan

Sunan: Dost Can Deniz, MCC

Bu çalışmada amacımız yaşamlarımızı önemli seviyede yöneten tekrar eden ve çoğunlukla olumlu olmayan düşüncelerle dolu zihinlerimizin ve bizi esir alan güçlü duygularımızın kıskacından çıkmak, bedenlerimiz ile, kalplerimiz ile, ve hemen her şeyi ayırmadan içine alan açık, berrak farkındalığımız ile daha doğrudan ve etkin bir ilişki kurabilmemizin tohumlarını atmamıza destek olmak. Bu sayede başlarımızın iki karış üstünde bir sis bulutu içinde değil de, gerçekten bedenimizin, duygularımızın, şimdi – ve – burada an be an gerçekleşmekte, değişmekte ve hareket etmekte olan deneyimimizin içinde daha fazla yaşamak için ne yapmamız gerektiği ile ilgili ipuçları aramak.

Bu eğitimde Tibetlilerin “üç değerli ilaç” diye adlandırdıkları üç temel ruhsal/içsel kaynakla ve bu kaynaklardan beslenmemizi engelleyen içsel engellerle çalışacağız:

Sessizlik, dinginlik ve genişlik/içsel alan

Bu üç değerli ilaç, ve bu üç ilacın bedenlenmesi, ruhsal, duygusal ve bazen fiziksel şifanın ön koşulu. Bu üç ilacın bedenlenmesi ise bizi bütünleşik bir varoluşun üç temeline ulaştırıyor:

Güçlü Beden Açık Kalp Berrak Zihin

İşte bu eğitimde bu üç alanda çalışacak, ve üç değerli ilacı kullanarak bu üç alana bilinçli farkındalık getirmek, ve bu alanları güçlendirmek üzere pratikler öğreneceğiz. İçimize, zihnimize ve kalbimize bakacağız, ve alışkanlıklarımızın dışına çıkıp beden, kalp ve zihnin içinde daha derinden, farkındalıkla ve özgürce yaşamanın yollarını araştıracağız.

BU ÇALIŞMADA NE OLACAK?

Bunu yaparken hem Gestalt yaklaşımının ve diğer prezans temelli yaklaşımlarının beden, kalp ve zihinsel farkındalık yöntemlerinden, hem de yıllardır çalıştığım meditasyon ve mindfulness geleneklerinden faydalanacağız.

Bu çalışmada ne yapacağımız, grubun ihtiyaç, dinamik ve akışına göre şekillenecek. Grubun dinamiğine göre; Gestalt, focusing, meditasyon, bilinçli farkındalık uygulamaları, dizim çalışmaları, beden farkındalığı çalışmaları, sorgulama, müzik, mitoloji gibi uygulamalardan yararlanacağız.

Bu eğitim son derece deneyimsel bir çalışma, o açıdan teoriden çok uygulama, teşhisten çok deneyime farkındalık getirmeyi içerecek. Olan ve ortaya çıkan her şeyle birlikte olmak, alan vermek ve bu durum, duygu ve hallerin kendi bilgeliklerini kendiliklerinden ortaya koymalarına izin vermek, çalışmamızın omurgasını oluşturacak. O açıdan bu bir yaşantı grup çalışması.

Bir yandan da bu bir “giriş” eğitimi. Oluşan grup dinamiklerine ve grup ihtiyaçlarına göre devam eğitimleri tasarlamayı ve sunmayı da düşünüyoruz.

Eğer bedeninizle daha doğrudan ve güçlü bir ilişki kurmak, her şey ve durumla bilinçli bir şekilde beraber olabilen açık bir kalple yaşamak, ve her durumda uyanık kalabilen, kapsayıcı berrak bir zihin geliştirmek sizin için önemliyse, bu eğitime sizi bekliyoruz.

Çalışma yeri:             BÜMED

Çalışma ücreti:         800 USD + KDV

Erken kayıt ücreti:   750 USD + KDV (16 Şubat tarihine kadar)

Gestalt Coaching Program ve Yönetici ve Lider Koçluğu’nda Ustalık mezunlarına %10 indirim uygulanacaktır.

Katılım 12 kişi ile sınırlıdır.

Daha fazla bilgi ve kayıt için Seda Yılmazyurt ile (212)325 98 50 nolu telefonumuzdan veya seda@marefidelis.com adresinden temasa geçiniz.