MareFidelis’te koçluk yaparken, değişim ve gelişim hakkındaki aşağıdaki görüş ve gözlemler bize kılavuzluk yapar:

  • Eğer herhangi bir anda, geçmişten getirdiğim ve üzerinde düşünmediğim alışkanlık, şartlanma, inanç ve birikimlerin, içinde bulunduğum o anki dış koşullarla nasıl etkileştiğini fark edemezsem, bu şartlanma ve koşulların esiri olan bir otomattan başka bir şey olamam. Böyle bir durumda, seçim yapmaktan ve özgür iradeden de bahsedemeyiz, çünkü irade ve seçimlerim de o anın bilinci ile değil, geçmişin ve koşulların hipnozu ile yapılacaktır.
  • Bu açıdan, seçim, özgür irade, ve dolayısı ile bizi daha iyi sonuçlara taşıyan kalıcı değişiklik, ancak farkındalık ve iç görü ile mümkündür. Jean Jacques Rousseau’nun dediği gibi, “ne yaptığımın farkında değil isem, onu yapmaya devam etmekten başka çarem yok”.
  • Bu farkındalığa ve içgörüye dikkatimizi eylemlerimize, düşüncelerimize, duygularımıza ve bedenimize çevirerek ve normalde doğal ve olağan kabul ettiğimiz, hatta fark bile etmediğimiz ancak yaşam deneyimimizin temel bileşenlerini oluşturan bu öğelere dikkatle bakarak ulaşabiliriz.
  • Ve ancak bu farkındalık ve içgörü, bize herhangi bir anda, üzerimizdeki şartlanma ve koşulların hipnozu dışında, bilinçli, özgür bir tercih, ve farklı bir eylem yapma şansı verir. Çoğu zaman bir şeyi neden ve nasıl yaptığımızı farketmek, eğer artık işimize yaramıyorsa bu davranışı bırakmak veya değiştirmek için gerekli şartı oluşturacaktır.
  • Bu açıdan MareFidelis’te biz kendimizi birer değişim ajanından çok “farkındalık ajanı” olarak görüyoruz. Arnold Bessier’in de dediği gibi, “İnsanlar olmadıkları bir şey olmaya kendilerini zorlayarak değil, oldukları şeyi tam anlayarak değişirler”.
  • Ancak sadece farkındalık, yine de kalıcı değişim için yetmez. Bu yeni farkındalığa dayanan yeni eylemler, davranışlar, yaklaşımlar geliştirmezsem, ve bunları düzenli uygulamalarla desteklemezsem, kendimi çok kısa sürede eski şartlanmaların ve alışkanlıkların pençesine geri düşmüş bulabilirim. Ne de olsa çok daha uzun zamandır onları yapıyorum! O açıdan koçluk ilişkimiz hem derin ve geniş bir anlayışı, hem de bu anlayışa dayanan yeni yaklaşım, davranış ve eylemleri destekleyecektir.
  • Peki nelere dikkatimizi verirsek, hangi alanlara farkındalık getirirsek, bu değişimleri yaratabiliriz? Hem kendimize, hem de içinde bulunduğumuz sistem, yapı, çevre ve ilişkilere. Ken Wilber’ın AQAL haritası burada bize yol gösterici olacak, çünkü ancak deneyimin tüm boyutlarına bakabilirsek, o zaman bir fark yaratabiliriz. Aşağıda dikkatimizi verdiğimiz dört temel alanı görebilirsiniz.

aqalmapforweb