Bu kitap, bence yönetici koçluğu üzerine yazılmış en iyi kitaplardan. Farkındaysanız burada önerdiğim ilk bir kaç kitap, hep sistem yaklaşımı ile, sistemleri görmekle ve sistemlere liderlik yapmakla ilgili. Bu kitap da kurumlarla çalışan ve onların liderlerine okudukları, duydukları, ideolojik olarak inandıkları ama pek de gerçek hayatla alakalı olmayan teorilere dayanarak değil de, gerçeklere, işlerin kurumlarda nasıl ilerlediğine, insanların üzerindeki gerçek baskılara, ve bu baskılarla gerçekten nasıl başa çıkabileceklerine dair bilgece yaklaşımlara dayanarak koçluk ve danışmanlık yapmak isteyenler için. O’Neil, kitapta çok önemli iki yaklaşımdan bahsediyor: Omurga (backbone) ve Kalp (heart). Liderin her ikisine de sahip olması lazım. Gerektiğinde omurgalı olmayı becerebilmeli, gerektiğinde de kalbi ile davranmayı. Hatta insanlar karşısında durum onu gerektirdiği için, bunu fark etmeseler bile itiraz eden ve bundan mutsuz olan insanların iyiliği için, veya prensipler, değerler ve erdem başkasını yapmasına müsaade etmediği için esnemez, vazgeçmez, net, hatta sert bir pozisyon aldığında bile, bir yandan karşısındaki insanların duygularına, hissettiklerine, yaşadıklarına temas edebilmeli, onları anlayabilmeli ve buna alan verebilmeli. Yani dimdik ve şefkatli olabilmeyi becerebilmeli. O’Neil, bunu liderlere öğretebilmek ve aktarabilmek için onların koçlarının da nasıl benzer bir tutumu, omurgalı ve kalp içeren bir duruşu geliştirebileceklerini anlatıyor. Tüm koçlara, danışmanlara ve kurumsal hayatta başkalarının gelişimine katkıda bulunmak isteyenlere öneriyorum.