YADAŞ YÖNETİM SİSTEMİ

Aşağıdaki tablolarda şirketinizin finansal durumunu izleyebilir, yeni ödemeler yapabilir, yaptığınız ve aldığınız ödemeleri görebilirsiniz.

SİSTEM DOKÜMANI
TÜM KATILIMCILAR VE ROLLERİ

SON FİNANSAL DURUM

Yapılan Ödemeler

Alınan Ödemeler